جلیقه خبرنگاری، عملیاتی و تبلیغاتی

تولید انواع جلیقه خبرنگاری کتان و ویسکوز و جلیقه های عملیاتی و تبلیغاتی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و بقیه مدلها با داتوس تماس بگیرید.